Czajkowski Edward, syn Grzegorza, zam. w Kutach, obrządku rzymsko-katolickiego, ur. 01.03.1913

Profesja Edytuj

kołodziej

Żona Edytuj

Anna Mafijewicz, córka Michała, obrządku rzymsko-katolickiego, ur. 04.01.1909, ślub: 13.02.1934

Potomstwo Edytuj

Brak informacji

Źródło Edytuj

Wasyl F., Sąsiedzi, t.1

Szukaj dalej w Indeksie osobowym Edytuj

Indeks osobowy