Strona główna

Wersje językowe

Projekt

Strona My Kutczanie poświęcona jest mieszkańcom historycznych Kut nad Czeremoszem w latach 1715-1945. Miejscowość ta charakteryzowała się wieloetniczną strukturą społeczną. Mieszkali tam Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Ormianie i Niemcy. To wieloetniczne dziedzictwo historyczne zaowocowało fascynującą historią, która łączyła, a nie dzieliła zamieszkujących tam ludzi. Chcielibyśmy za pośrednictwem tej strony odtworzyć historię tej miejscowości i stworzyć platformę ponadnarodowej współpracy.

Nasza strona to nie jest encyklopedia wybitnych postaci z Kut. Wręcz przeciwnie, jest to encyklopedia tzw. "zwykłych ludzi". Znajdziecie tutaj biogramy mieszkańców Kut żyjących w latach 1715-1945, które są wynikiem badań archiwalnych i genealogicznych. Biogramy te układać się będą w "portrety zbiorowe" ze zjawiskami politycznymi, demograficznymi, kulturowymi i obyczajowymi w tle. Zagadnienia te opisywane będą w ramach odrębnych artykułów i przyczynków badawczych, które - jak to przyczynki - naświetlane będą od innych stron w miarę pojawiania się kolejnych źródeł.

Narzędzia do poszukiwań

W Indeksie osobowym znajduje się lista biogramów mieszkańców Kut do 1945 r.

Z Inwentaryzacji metryk dowiecie się, które metryki zostały przepisane

Przydatne materiały

W atlasie historycznym znajdują się mapy dotyczące Kut

W indeksie rzeczowym znajduje się lista zagadnień historycznych z Kut

Dla kogo?

  • Dla potomków dawnych mieszkańców Kut
  • Dla współczesnych mieszkańców
  • Dla genealogów
  • Dla historyków
  • Dla dziennikarzy
  • Dla wszystkich zainteresowanych

Nasze kanały społecznościowe

Wsparcie