Strona główna

Plan Kut z 1781.png

Strona My Kutczanie poświęcona jest mieszkańcom historycznych Kut nad Czeremoszem w latach 1715-1945. Miasteczko to znane jest powszechnie jako miejsce ostatniego posiedzenia władz Polski przed emigracją 17 września 1939 roku, także jako miejsce śmierci znanego międzywojennego pisarza Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Dla osób bardziej zainteresowanych historią wiadomo, że było to także miejsce zamieszkania znaczącej grupy Ormian polskich. I wreszcie w Kutach zamieszkiwał rabin Abraham Gerszom Kitewer, zięć Baal Szem Towa – założyciela chasydyzmu. Sam Baal Szem Tow spędził siedem lat w nieodległych górach, gdzie ponoć krystalizowały się jego nauki. Można zatem powiedzieć metaforycznie, że to m.in. pod kuckim niebem kształtował się jeden z najważniejszych ruchów religijnych w łonie judaizmu.

My Kutczanie to nie jest jednak encyklopedia wybitnych postaci z Kut. Wręcz przeciwnie, jest to encyklopedia tzw. "zwykłych ludzi". Znajdziecie tutaj biogramy mieszkańców Kut żyjących w latach 1715-1945, które są wynikiem badań archiwalnych i genealogicznych. Biogramy te układać się będą w "portrety zbiorowe" ze zjawiskami politycznymi, demograficznymi, kulturowymi i obyczajowymi w tle. Zagadnienia te opisywane będą w ramach odrębnych artykułów i przyczynków badawczych, które - jak to przyczynki - naświetlane będą od innych stron w miarę pojawiania się kolejnych źródeł. W pewnym sensie zatem projekt ten ma charakter perpetuum mobile, jest niekończącym się przedsięwzięciem.

Narzędzia do poszukiwań

W Indeksie osobowym znajduje się lista biogramów mieszkańców Kut do 1945 r.

W Indeksie rzeczowym znajduje się lista zagadnień historycznych z Kut.

Dla kogo?

My Kutczanie to strona skierowana przede wszystkim do potomków mieszkańców Kut nad Czeremoszem. Tych starszych - którzy pamiętają jeszcze to miasteczko z własnego doświadczenia, ale także tych, którzy "słyszeli coś" od babci albo dziadka. Strona skierowana jest do tych, którzy od dawna poszukują informacji genealogicznych z Kut, ale także do tych, którzy pierwszy raz spotykają się z zagadnieniem przeszłości swojej rodziny. Chciałbym także, aby odbiorcami tego projektu byli wszyscy badacze (historycy, etnolodzy, muzealnicy etc.), chcący zagłębiać historię regionalną, mikrohistorię. Last but not least projekt kierujemy do wszystkich fascynatów historii i genealogii zwłaszcza dawnych kresów południowo-wschodnich państwa polskiego.
  • Dla genealogów
  • Dla historyków
  • Dla wszystkich zainteresowanych

Kontakt

franciszek.wasyl[at]gmail.com