Strona główna

Strona My Kutczanie poświęcona jest mieszkańcom historycznych Kut nad Czeremoszem w latach 1715-1945. Miasteczko to znane jest powszechnie jako miejsce ostatniego posiedzenia władz Polski przed emigracją 17 września 1939 roku, także jako miejsce śmierci znanego międzywojennego pisarza Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Dla osób bardziej zainteresowanych historią wiadomo, że było to także miejsce zamieszkania znaczącej grupy Ormian polskich. I wreszcie w Kutach zamieszkiwał rabin Abraham Gerszom Kitewer, zięć Baal Szem Towa – założyciela chasydyzmu. Sam Baal Szem Tow spędził siedem lat w nieodległych górach, gdzie ponoć krystalizowały się jego nauki. Można zatem powiedzieć metaforycznie, że to m.in. pod kuckim niebem kształtował się jeden z najważniejszych ruchów religijnych w łonie judaizmu.

My Kutczanie to nie jest jednak encyklopedia wybitnych postaci z Kut. Wręcz przeciwnie, jest to encyklopedia tzw. "zwykłych ludzi". Znajdziecie tutaj biogramy mieszkańców Kut żyjących w latach 1715-1945, które są wynikiem badań archiwalnych i genealogicznych. Biogramy te układać się będą w "portrety zbiorowe" ze zjawiskami politycznymi, demograficznymi, kulturowymi i obyczajowymi w tle. Zagadnienia te opisywane będą w ramach odrębnych artykułów i przyczynków badawczych, które - jak to przyczynki - naświetlane będą od innych stron w miarę pojawiania się kolejnych źródeł. W pewnym sensie zatem projekt ten ma charakter perpetuum mobile, jest niekończącym się przedsięwzięciem.

Narzędzia do poszukiwań

W Indeksie osobowym znajduje się lista biogramów mieszkańców Kut do 1945 r.

Z Inwentaryzacji metryk dowiecie się, które metryki zostały przepisane

Przydatne materiały

W Atlasie historycznym znajdują się mapy dotyczące Kut

W Indeksie rzeczowym znajduje się lista zagadnień historycznych z Kut

Dla kogo?

  • Dla potomków dawnych mieszkańców Kut
  • Dla współczesnych mieszkańców, aby poznali dziedzictwo historyczne swojego miasta
  • Dla genealogów
  • Dla historyków
  • Dla dziennikarzy
  • Dla wszystkich zainteresowanych

Nasze kanały społecznościowe

Wsparcie