Podstawa źródłowa: M. Krupski, Słownik biograficzny oławskich kresowian. Szkice o ludziach i czasach, Oława 2021

Oławianie z Kut:

 • Abrahamowicz Anna, ur. 06.12.1900 w Kutach, c. Dominika Abrahamowicza i Anieli z d. Mojzesowicz, zm. 07.01.1989 w Oławie
 • Antoniewicz Antoni, ur. 01.07.1872 w Kutach, s. Samuela i Rozalii, zm. 28.04.1954 w Oławie
 • Antoniewicz Maria, ur. 08.10.1878 w Kutach, c. Zachariasza Romaszkana i Rypsymy, zm. 12.12.1966 w Oławie
 • Antoniewicz Weronika, ur. 17.01.1901 w Kutach, c. Józefa Tomaszewskiego i Julii z d. Wasylko, żona Michała, zm. 16.07.1996 w Oławie
 • Broszkiewicz Mikołaj, ur. 15.12.1907 w Kutach, s. Jana i Rozalii, zm. 24.03.1878 w Oławie
 • Broszkiewicz Ryszard, ur. 07.02.1934 w Kutach, s. Władysława i Rozalii Pohrybieniuk, ekonometryk, absolwent LO w Oławie w 1945. Ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Katowicach, na stałe związał się z Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu, od 1989 prof. zw. dr hab. Kierował Katedrą Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowe, członek Polskiej Akademii Nauk. Współpracował z uniwersytetami w Perugii, Berlinie i Dreźnie. Początkowo pracował w organach samorządowych w Oławie na stanowisku kierownika Wydziału Przemysłu Prezydium PRN, następnie przewodniczącego Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego, w latach 1973-1975 sprawował funkcję Naczelnika Powiatu Urzędu Powiatowego w Oławie
 • Broszkiewicz Walerian, ur. 28.02.1913 w Kutach, poległ 24.04.1945 pod Salzenforst koło Budziszyna
 • Cecko Rozalia, ur. 13.01.1917 w Kutach, c. Mikołaja Usyka i Józefy Gäntner, zm. 04.11.2010 w Oławie
 • Ciołek Mikołaj, ur. 21.05.1879 w Kutach, s. Jakuba i Gertrudy Agopsowicz. Absolwent filologii klasycznej (łacina, greka) i filologii polskiej na Uniwersytecie im Jana Kazimierza we Lwowie, profesor szkół średnich w Kołomyi, Środzie Wlkp., Krotoszynie, Stanisławowie, Kosowie, Kutach. W czerwcu 1945 przesiedlony do Oławy, zamieszkał przy ul. Strzelnej 8. Został pierwszym dyrektorem Państwowego Gimnazjum i Liceum w Oławie. Pracował w latach 1945-1948, początkowo na stanowisku dyrektora, a następnie jako nauczyciel łaciny. Zm. 19.09.1949 we Wrocławiu (Oławie?), pochowany w Zakopanem
 • Dutkowska Katarzyna, ur. 24.09.1899 w Kutach, c. Abrahama Mojzesowicza i Antoniny, zm. 30.10.1982 w Oławie
 • Geronis Maria, ur. 06.08.1918 w Kutach, c. Antoniego Markiewicza i Heleny Markiewicz, zm. 16.07.2009 w Oławie
 • Hładasz Petronela, ur. 02.06.1912 w Kutach, c. Antoniego Łuckiego i Herminy Tomaszewskiej, zm. 05.01.1991 w Oławie
 • Hryhorczuk Stefania, ur. ur. 30.03.1912 w Kutach, c. Dymitra i Katarzyny Puzyniak, zm. 20.10.1979 w Oławie
 • Janczewska Karolina, ur. 22.07.1899 w Kutach, c. Andrzeja Nappa i Marceli Gering, zm. 02.05.1992 w Oławie
 • Janczewski Karol, ur. 29.09.1901 w Kutach, s. Stefana i Katarzyny, zm. 31.10.1981 w Oławie
 • Janowicz Grzegorz, ur. 30.03.1923 w Kutach, s. Józefa i Antoniny Mojzesowicz, zm. 16.07.2013 w Oławie
 • Janowicz Jakub, ur. 10.04.1919 w Kutach, s. Józefa i Antoniny Mojzesowicz, zm. 22.07.2009 w Oławie
 • Janowicz Kajetan, ur. 02.10.1934 w Kutach, s. Mikołaja i Józefy Tymoczko, zm. 18.06.2014 w Opolu
 • Janowicz Maria, ur. 13.12.1863, c. Mikołaja Mojzesowicza i Anny Nikosiewicz, zm. 29.07.1945 w Oławie
 • Janowicz Marian, ur. 02.10.1934 w Kutach, s. Mikołaja i Józefy Tymoczko
 • Janowicz Mikołaj, ur. 23.05.1888 w Kutach, s. Krzysztofa i Marii Mojzesowicz, zm. 06.04.1965 w Oławie
 • Janowicz Rypsyma, ur. 15.04.1891 w Kutach, c. Krzysztofa Janowicza i Marii Mojzesowicz, zm. 23.07.1951 w Oławie
 • Krzemińska Maria, ur. 05.03.1895 w Kutach, c. Antoniego Czerwonogrodzkiego i Julii Sawickiej, żona Władysława, gospodyni domowa
 • Krzemiński Kazimierz, ur. 06.05.1929 w Kutach, s. Władysława i Marii Czerwonogrodzkiej. Pracował na stacji paliw oraz PKS Oława, a następnie jako taksówkarz (taxi nr 9), zm. 10.01.1996 w Oławie
 • Krzemiński Władysław, ur. 15.09.1893 w Kutach, s. Józefa i Anny Antoniewicz. Szewc przesiedlony do Oławy w czerwcu 1945 wraz z dziećmi: Julią (1920, po mężu Muchtarowa), Józefą (1921, po mężu Pawińska), Zofią (1927, po mężu Owczarska), Kazimierzem (1929), oraz żoną Marią (1895) Zamieszkał przy ul. Osadniczej 31 w Oławie, zm. 07.05.1949 tamże
 • Kwaśniewski Karol, ur. 04.02.1908, s. Franciszka i Marii, zm. 23.02.1863 w Oławie
 • Kwiatkowska Janina, ur. 26.05.1909 w Kutach, c. Jakuba i Michaliny Tarnowieckiej, zm. 13.09.1985 w Oławie
 • Kwiatkowski Janusz, ur. 04.06.1936 w Kutach, s. Gustawa i Janiny Manugiewicz, zm. 15.03.2017 w Oławie
 • Linard-Szuwart Maria, ur. 06.04.1907 w Kutach, c. Michała Pogonowskiego i Antoniny, zm. 07.01.1981 w Oławie
 • Loy Zofia, ur. 11.03.1908 w Kutach, c. Michała Norsesowicza i Marii, zm. 14.04.1985 w Oławie
 • Łopuszyńska-Brzozowska Antonina, ur. 13.06.1938 w Kutach, c. Mikołaja Broszkiewicza i Tekli Mrozek, zm. 27.12.2019 w Oławie
 • Łucka Maria, ur. 29.06.1893 w Kutach, c. Michała Markiewicza i Rypsymy, zm. 1967 w Oławie
 • Manugiewicz Anna, ur. 22.11.1886 w Kutach, c. Krzysztofa Janowicza i Marii Mojzesowicz, żona Mikołaja, zm. 16.01.1975 w Oławie
 • Manugiewicz Jakub, ur. 25.02.1880 w Kutach, s. Kajetana i Rozalii Jaworskiej, zm. 26.01.1958 w Oławie
 • Manugiewicz Józef, ur. 07.01.1929 w Kutach, s. Jakuba i Michaliny Tarnowieckiej, nauczyciel, pracował w w SP nr 1 i 3, zm. 09.08.2018 w Oławie
 • Manugiewicz Maria, ur. 15.08.1895 w Kutach, c. Mikołaja Łuckiego i Gertrudy Dawidowicz, 2 żona Jakuba, zm. 17.01.1983 w Oławie
 • Manugiewicz Romana, ur. 25.08.1912 w Kutach, s. Jakuba i Michaliny Tarnowieckiej, handlowiec, pracował w WSS "Społem" i w PZGS "SCh" Oława, zm. 27.03.1949 w Oławie
 • Mańkowska Janina, ur. 28.11.1918 w Kutach, c. Karola Pawińskiego i Marii Filipowicz, żona Wasyla, zm. 21.05.1976 w Oławie
 • Markiewicz Jan, ur. 12.10.1912 w Kutach, s. Antoniego i Heleny Markiewicz, handlowiec, ukończył gimnazjum państwowe we Lwowie, prowadził działalność handlową w Kutach, uczestnik kampanii wrześniowej, więzień obozów koncentracyjnych w Majdanku, Buchenwaldzie, Dorze, Auschwitz-Birkenau, a następnie Natzweiler-Stutthof, uwolniony przez wojska amerykańskie. Wrócił do Polski w 1946 i zamieszkał w Oławie. Aresztowany przez UB, torturowany, uwolniony po interwencji Józefa Cyrankiewicza - współwięźnia z Auschiwtz-Birkenau, do 1967 pracował w PZGS "SCh" Oława, a następnie w ZTS "Erg", MZBM i PSS "Społem", w 1974 przeszedł na emeryturę, zm. 11.01.2004 w Oławie
 • Markiewicz Rozalia, ur. 19.12.1910 w Kutach, c. Antoniego Markiewicza i Heleny Markiewicz, zm. 03.02.2000 w Oławie
 • Matusiewicz Maria, ur. 15.02.1921 w Kutach, c. Michała Antoniewicza i Weroniki Tomaszewskiej, zm. 23.05.2014 w Oławie
 • Mayko Wiktoria, ur. 25.08.1900 w Kutach, c. Stefana Antoniewicza i Marii, żona Jana, zm. 25.12.1982 w Oławie
 • Migocka Anna, ur. 28.02.1924 w Kutach, c. Bogdana Osadcy i Rozalii, żona Mikołaja, zm. 22.03.1983 w Oławie
 • Migocka Stefania, ur. 13.04.1928 w Kutach, c. Karola Migockiego i Wandy Tomaszewskiej, lekarz chirurg, absolwentka oławskiego LO (1948), studiowała ekonomię następnie medycynę, pracowała w oławskim Szpitalu Powiatowym, początkowo jako laborantka, a po ukończeniu Akademii Medycznej we Wrocławiu jako chirurg, była kierownikiem Stacji Krwiodawstwa, działała w oławskim harcerstwie, zm. 16.06.2019 w Oławie
 • Migocka Wanda, ur. 24.01.1909 w Kutach, c. Karola Tomaszewskiego i Karoliny Pudło, zm. 07.06.2000 w Oławie
 • Migocki Jan, ur. 12.02.1891 w Zabłotowie, s. Mikołaja i Marii Samsonowicz, zm. 19.05.1964 w Oławie
 • Migocki Kazimierz, ur. 17.08.1923 w Kutach, s. Stefana i Karoliny Benio, zm. 16.11.1957 w Oławie
 • Migocki Mikołaj, ur. 09.11.1920 w Kutach, s. Jana i Anny Maksymiuk, zm. 13.10.1982 w Oławie
 • Migocki Teodor, ur. 09.01.1929 w Kutach, s. Jana i Anny Maksymiuk, zm. 03.08.2001 w Oławie
 • Mojzesowicz Katarzyna, ur. 14.05.1877 w Kutach, c. Marka Petrowicza i Marii Abrahamowicz, żona Tadeusza, gospodyni domowa, przesiedlona do Oławy 10.06.1945, zamieszkała przy ul. Browarnianej, zm. 21.01.1956 w Oławie
 • Muchtarowa Julia, ur. 10.02.1920 W Kutach, c. Władysława Krzemińskiego i Marii Czerwonogrodzkiej, w czasie wojny wywieziona wraz z siostrą Józefą z Kut na roboty do Niemiec do miejscowościKrzemiński Władysław Michał ur.1893 Zielenice k. Strzelina, po wojnie siostry odnalazły rodziców w Oławie, Julia przebywała czasowo w Oławie, wyszła za mąż za oficera rosyjskiego Muchtarowa i w 1946 wyjechała z nim do ZSRR, zm. 09.09.1997 w Nowobiełogowce w Rosji
 • Napp Franciszek, ur. 18.10.1877 w Kutach, s. Michała i Rozalii, zm. 27.02.1964 w Oławie
 • Napp Grzegorz, ur. 05.04.1930 w Kutach, s. Franciszka i Józefy Gredżuk
 • Napp Józefa, ur. 28.01.1893 w Kutach, c. Karola Gredżuka i Tekli z d. Manugiewicz, zm. 24.12.1971 w Oławie
 • Napp Maria, ur. 02.02.1904 w Kutach, c. Andrzeja Nappa i Marceli Gering, zm. 05.06.1947 w Oławie
 • Napp Michał, ur. 12.09.1908 w Kutach, s. Tomasza i Petroneli Broszkiewicz, ceramik, garncarz, zm. 21.09.1973 w Oławie
 • Napp Petronela, ur. 30.10.1878 w Kutach, c. Antoniego Broszkiewicza i Marii Łukasiewicz, zm. 14.04.1964 w Oławie
 • Nikosiewicz Mikołaj, ur. 23.12.1877 w Kutach, s. Zachariasza i Rypsymy Mojzesowicz, zm. 04.01.1949 w Oławie
 • Osadca Aniela, ur. 10.01.1928 w Kutach, c. Bogdana Osadcy i Rozalii Jakubowicz, zm. 29.06.2014 w Oławie
 • Osadca Michał, ur. 14.12.1933 w Kutach, s. Bogdana i Rozalii Jakubowicz. Absolwent LO w Oławie w 1951. Zm. 06.05.2002 w Krakowie
 • Owczarska Zofia, ur. 15.09.1927 w Kutach, c. Władysława Krzemińskiego i Marii Czerwonogrodzkiej, żona Józefa. Nauczycielka, absolwentka LO w Oławie (1948). Seminarium Nauczycielskiego w Jeleniej Górze. Zaczęła pracę w SP w Wierzbnie, następnie uczyła w SP nr 1, gdzie pełniła również funkcje dyrektora, oraz uczyła w SP nr 2 w Oławie. Zm. 08.02.1972 w Oławie
 • Partykiewicz Anna, ur. 18.02.1897 w Kutach, c. Antoniego Filipowicza i Rozalii Mojzesowicz, zm. 18.02.1987 w Oławie
 • Pawińska Anna z d. Janczewska, ur. 11.02.1931 w Kutach, c. Michała Janczewskiego i Karoliny Napp, zm. 29.07.1994 w Oławie
 • Pawińska Maria z d. Filipowicz, ur. 06.08.1896 (właściwa data: 08.08.1891) w Kutach, c. Michała Filipowicza i Antoniny, zm. 05.11.1964 w Oławie
 • Pierog Natalia, ur. 06.04.1912, Kuty, c. Bazylego Pławiuka i Anny, zm. 07.04.1975 w Oławie
 • Pierog Roman, ur. 29.05.1936 (właściwa data: 17.05.1934) w Kutach, s. Leona i Natalii Pławiuk, zm. 09.04.1991 w Oławie
 • Pierog Ryszard, ur. 24.10.1934 (właściwa data: 24.10.1932) w Kutach, s. Leona i Natalii Pławiuk, zm. 16.02.1977 w Oławie
 • Pierog Zbigniew, ur. 08.03.1937 w Kutach, s. Leona i Natalii Pławiuk, zm. 19.01.2012 w Oławie
 • Pińkowska Petronela z d. Moskaluk, ur. 09.11.1913 w Kutach, c. Stefana Moskaluka i Anieli Łuckiej, żona Adolfa. Przebywała na zesłaniu w Omskoj obł. od 10.02.1940 do 06.02.1946, zm. 28.12.2004 w Oławie
 • Pleuss Anna, ur. 27.07.1887 w Kutach, c. Samuela Donigiewicza i Marii Norsesowicz. Nauczycielka w SP nr 1 i SP nr 4 w Oławie. Pochodziła z rodziny Ormian polskich, zm. 1952 w Oławie
 • Rosół Aniela z d. Mojzesowicz, ur. 06.03.1905 w Kutach, c. Tadeusza i Katarzyny Petrowicz. Wychowywała się w rodzinie o bogatej tradycji ormiańskiej. Do Oławy przybyła wraz z synem Tadeuszem w 06.1945. Pracowała w handlu, była właścicielką sklepu "Aniela Rosół - Towary Żelazne" przy ul. Browarnianej w Oławie. Działaczka społeczna w PSS "Społem", zm. 17.10.1975
 • Rosół Tadeusz, ur. 25.11.1934 w Kutach, s. Marcina i Anieli Mojzesowicz. Do Oławy przybył wraz z matką w 06.1945 i tu ukończył naukę w SP nr 1 oraz w LO. Wlatach 1954-1957 studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, uzyskując tytuł magistra filologii rosyjskiej. Od 1957 pracował w Technikum Handlowym we Wrocławiu jako nauczyciel i zastępca dyrektora szkoły. W 1969 rozpoczął pracę w Technikum Mechanicznym w Oławie na stanowisku zastępcy dyrektora. Od 1971 do 1982 pełnił funkcję dyrektora LO im. Jana III Sobieskiego w Oławie. Przeszedł na emeryturę w 1982. Wyróżniony wieloma nagrodami i odznaczeniami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był kuratorem sądowym, ławnikiem, biegłym sądowym języka rosyjskiego, zm. 18.12.2000 w Oławie
 • Szlęzak Maria, ur. 06.03.1898 w Kutach, c. Jakuba Hułejczuka i Katarzyny Napp, zm. 21.04.1988 w Oławie
 • Szuwart Stanisław, ur. 11.10.1930 w Kutach, s. Jana i Marii Pogonowskiej. 13.05.1940 deportowany z Kut wraz z matką do Kazachstanu. Ojciec służył w policji. Na zesłaniu przebywał w sowchozie Czałabaj w Semipałatyńskiej obł. Do Polski wrócił w 1946. Absolwent oławskiego LO (1951). Do 1956 zajmował się dziennikarstwem, następnie pracował w Zakładach Stolarki Budowlanej we Wrocławiu. Kolejne zajęcie to obsługa wycieczek zagranicznych. Przez 12 był komendantem OHP. Pełnił wiele funkcji związanych z kulturą, sportem. Był członkiem Zarządu Koła Sybiraków. Zmarł 12.02.2015 w Oławie
 • Tomaszewska Barbara z d. Tarnowiecka (córka Grzegorza i Tekli Windyk), ur. w Krasnoile 13.09.1897 r., zm. w Oławie, ( na nagrobku ma imię Władysława, ale z księgi chrzcielnej wynika, że na imię miała Barbara)
 • Tomaszewska Bronisława, ur. 20.12.1937r., zm. 07.03 1989r. w Warszawie
 • Tomaszewska Emilia (z domu Skórecka), ur. 21.12.1911r., zm. 14. 01.1984r. w Oławie, wyszła za mąż za Bronisława Tomaszewskiego
 • Tomaszewska Eugenia (po mężu Olszewska), ur. 20.08.1935r., żyje w Kanadzie
 • Tomaszewska Janina Antonina, córka Fabiana, ur. 24.08.1925 r., zm. 27.08.1988 r. we Wrocławiu
 • Tomaszewska Waleria z domu Napp, ur. 22.02.1914 w Kutach, c. Franciszka Nappa i Józefy Gredżuk, zm. 15.12.1990 w Oławie
 • Tomaszewski Bronisław, ur.22.11.1910 w Kutach, s. Władysława i Filomeny Migockiej. Kuśnierz, odlewnik-formierz, przesiedlony w 1945 wraz z rodziną do Zawidowa, pow. Lubań Śląski. Do Oławy przybył w 1954 i rozpoczął pracę w ZNTK Oława, gdzie pracował do emerytury, działał społecznie w PCK, opiece społecznej i Klubie Seniora. Zm. 26.10.1987 w Oławie
 • Tomaszewski Wilhelm, ur. 24.03.1921 w Kutach, s. Fabiana i Barbary Tarnowieckiej. Zm. 08.02.1995 w Oławie
 • Woźniak Aleksander, ur. 24.08.1937 w Kutach, s. Władysława i Wandy Antoniewicz, zm. 18.09.2015 w Oławie
 • Woźniak Wanda, ur. 11.04.1910 w Kutach, c. Stefana Antoniewicza i Marii, zm. 23.10.1975 w Oławie

Źródło Edytuj

 • Mirosław Krupski, Słownik biograficzny oławskich kresowian. Szkice o ludziach i czasach, Oława 2021, passim
 • Beata Zalewska, informacje z dn. 26.11.2023