Janowicz Krzysztof, syn Bogdana, ur.1853 r., orm.kat.

Miejsce zamieszkania Edytuj

Kuty

Profesja Edytuj

Kupiec

Żona Edytuj

Maria Mojzesowicz, córka Mikołaja, ur.1864, orm.kat, ślub: 1885 r.

Potomstwo Edytuj

Źródło Edytuj

  • Franciszek Wasyl, Ormianie w świetle zapowiedzi przedmałżeńskich rodzimej parafii w Kutach. Edycja źródła: cz. 1: lata 1860-1914, "Krakowskie Pismo Kresowe", R.8, 2016, s. 93-267, https://doi.org/10.12797/KPK.08.2016.08.04