Grelecki Stefan, nr domu: 829, obrządku rzymsko-katolickiego, ur. 22.11.1849, zm. 03.12.1925

Profesja Edytuj

Kuśinerz

Żona Edytuj

Maria z Koziorowskich, nr domu: 668, obrządku ormiańskiego, ur. 1856 , [ślub: 25.10.1874]

Potomstwo Edytuj

  • Franciszek, obrządku rzymsko-katolickiego, ur. 25.11.1876
  • ♂ Antoni, obrządku rzymsko-katolickiego, ur. 12.09.181, w Śniatynie
  • ♂ Michał, obrządku rzymsko-katolickiego, ur. 05.01.1888, zm. 02.12.1891
  • ♂ Mikołaj, obrządku rzymsko-katolickiego, ur. 24.03.1883, zm. 25.04.1883
  • ♂ Wojciech, obrządku rzymsko-katolickiego, ur. 22.04.1893, zm. 24.10.1894
  • ♂ Władysław, obrządku rzymsko-katolickiego, ur. 15.10.1896, zm. 27.12.1896
  • ♂ Adolf, obrządku rzymsko-katolickiego, ur. 13.12.1897
  • ♂ Karol, obrządku rzymsko-katolickiego, ur. 07.12.1901, zm. 16.01.1902
  • ♀ Stefania, zamężna za Ciesielskim, jej nieślubny syn: ♂ Mieczysław, obrządku ormiańskiego, ur. 27.02.1915(?)
  • ♀ Rozalia [nieczytelne]

Źródło Edytuj

AEBK C-CXIV-7

Szukaj dalej w Indeksie osobowym Edytuj

Indeks osobowy